Beste Vrienden,

Wij zijn benaderd door adviesbureau Berenschot dat in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uitvoert naar de gemeentebalie op Schiphol. Bij deze balie kunnen Nederlanders die in het buitenland wonen terecht voor reisdocumenten en DigiD. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in uw wensen, behoeften en (eventuele) ervaringen met de gemeentebalie op Schiphol.

Ook als u niet bekend bent met deze balie of (nog) geen bezoek hebt gebracht aan deze balie kunt u deelnemen aan het onderzoek. Het onderzoek richt zich juist ook op deze doelgroep.

U vindt de vragenlijst hier of hier http://www.startvragenlijst.nl/gemeentebalieSchiphol. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en is volledig anoniem.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Wieke Ambrosius via 0031(0)612142861 of w.ambrosius@berenschot.nl.

Namens het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heel hartelijk dank voor uw tijd en moeite!

English Translation

Study for the Ministry of the Interior

Dear Friends,

We have been approached by consultancy Berenschot conducting an investigation commissioned by the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations to the city desk at Schiphol. This counter will be available for people of Dutch Nationality living abroad to be able to organise travel documents and DigiD. The goal of this study  is to gain an understanding of your needs, wishes and (if any) experience with the “Gemeente” counter at Schiphol.

Even if you are not familiar with this desk or not (yet) visited this counter you can participate in the study. The research also focuses on precisely this target group.

You can find the questionnaire here or  www.startvragenlijst.nl/gemeentebalieSchiphol. Completing the questionnaire takes about 5 minutes and is completely anonymous.

If you have questions regarding this survey, please contact Wiekevorst Ambrosius 0031 (0) 612 142 861 or w.ambrosius@berenschot.nl.

On behalf of the Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations, thank you very much for your time and effort!