The Dutch flag as it is today was adopted on 19th February 1937 even though it had been widely used since the 1700’s. It wasn’t always the colours that we know today (red, white and blue) the flag was originally orange, with a white and blue stripe. It was then known as the “Prinsvlag” (Princeflag) based on the colours of William of Orange (4 November 1650 – 8 March 1702) was a sovereign Prince of Orange of the House of Orange-Nassau by birth. From 1672 he governed as Stadtholder William III of Orange (Dutch: Willem III van Oranje) over Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, and Overijssel as the first ruler of the Dutch Republic. In the early days the orange dye in textiles faded over time to red, and in the mid 1700’s the orange in the flag was replaced by red. Nederland also known as The Netherlands returned to its former sovereign state after the Napoleonic Wars around 1814 and has remained so until the present. Dutch Translation De Nederlandse vlag als het nu is, is op 19 februari 1937 aangenomen; ook al was op grote schaal gebruikt sinds de jaren 1700. Het was niet altijd de kleuren die we vandaag kennen (rood, wit en blauw) de vlag was oorspronkelijk oranje, met een witte en blauwe streep. Het was toen bekend als de “Prinsvlag” (Princeflag) gebaseerd op de kleuren van Willem van Oranje (4 november 1650 – 8 maart 1702) was een soevereine Prins van Oranje van het Huis van Oranje-Nassau door geboorte. Vanaf 1672 beheerst hij als stadhouder Willem III van Oranje (Nederlands: Willem III van Oranje) over Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel als de eerste heerser van de Nederlandse Republiek. In oudentijd de oranje kleurstof in textiel vervaagd over tijd naar rood, en in het midden van 1700e jaren, de oranje in de vlag werd vervangen door rood. Nederland ook wel bekend als The Netherlands teruggekeerd naar zijn oude soevereine staat na de Napoleontische oorlogen rond 1814 en is zo gebleven tot op heden.